Usługi Kancelarii - Obszary praktyki

Kancelaria oferuje pełen zakres usług w takich dziedzinach prawa jak:

 

 

prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

 • sprawy wynikające z umów zobowiązaniowych (m.in. umowa sprzedaży, pożyczki, zlecenia)
 • odszkodowania
 • sprawy o zapłatę należności
 • prawo  spadkowe (m.in. nabycie spadku, dział spadku, zachowek)
 • sprawy dotyczące nieruchomości (m.in. zasiedzenie, zniesienie współwłasności)

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • udzielanie porad prawnych i opinii prawnych
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • reprezentowanie klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • dokonywanie w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień
 • sporządzanie i składanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji zażaleń na postanowienia,  skarg do sądu, pism procesowych
prawo administracujne
prawo konsumentów

PRAWO KONSUMENTÓW

 • pomoc prawna w sprawach związanych z naruszeniem interesów konsumentów (m.in. reklamacje, gwarancje
 • reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności postępowania o uznanie tzw. klauzul niedozwolonych)
 • przygotowywanie wzorców umownych, regulaminów sklepów internetowych

PRAWO RODZINNE

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego    (m.in. alimenty, podział majatku)
prawo rodzinne

O MNIE  |  USŁUGI  |  KONTAKT

 

 

KONTAKT

ul. Dzięcioła 9m, 04-988 Warszawa

 

tel. +48 799 801 425

e-mail: biuro@kancelariapoplawska.pl